vyvěšeno: 12.9.2017, sejmutí: 28.9.2017
vyvěšeno: 9.9.2017, sejmutí: 21.10.2017
Na základě ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. - 21. října 2017 paní Danu Drobkovou, bytem Stračov.
vyvěšeno: 21.8.2017, sejmutí: 21.10.2017
Na základě ustanovení § 14 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, stanovuji jako minimální počet členů okrskové volební komise na hodnotu 5 členů.
vyvěšeno: 16.7.2017, sejmutí: 30.11.2017