5. 12. 2020

Parkoviště pro Mateřskou školu ve Stračově

Cílem projektu je stavba dopravní infrastruktury - veřejně přístupná pozemní komunikace . Projekt je prvotně určen pro Mateřskou školu Stračov. Realizací tohoto projektu vzniklo potřebné parkoviště pro sedm vozidel a chodník pro chodce v dané lokalitě. Chodník v šíři 1,5m byl v místě křížení se silnicí III/32346 opatřen místem pro přecházení. Danou stavbu realizoval zhotovitel pan Miroslav Pour za cenu 791 687,40 Kč, včetně DPH. Celkové náklady daného projektu jsou 969 381,85 Kč. Dotace Královéhradeckého kraje činila 212 000 Kč, tj. k celkovým nákladům je to 21,87 %. Další náklady budou spojeny s kolaudací stavby.

Fotogalerie