9. 9. 2021

Přemístění nádoby na použité tuky

Oznamujeme nové umístění nádoby na použité tuky z domácností. Po dobu rekonstrukce bude umístěna na "Place" za pergolou. Prosím, udržujte kolem nádoby pořádek! Tuky vhazujte v uzavřených PET lahvích.

Fotogalerie