1. 7. 2008

Přípravy vrcholí

19. červenec se již přiblížil na dosah tak tedy přípravy na oslavy - 650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od první písemné zmínky o Klenici – v současné chvíli vrcholí a po usilovné práci všech organizátorů se konečně objevují první viditelné stopy.

19. červenec se již přiblížil na dosah, a tak tedy i přípravy na oslavy - 650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od první písemné zmínky o Klenici – v současné chvíli vrcholí a po usilovné práci všech organizátorů a dalších se konečně objevují první viditelné stopy.
Těch úkolů bylo a je nespočet, a tak tedy připomeneme ty, v současné chvíli již téměř dokončené. Zaměřili jsme se nejenom na práce přímo související s oslavami, ale i na ty, které budou k oslavám víceméně datovány, ale pro obce budou mít dlouhodobý přínos.
Na stračovském a klenickém hřbitově byly opraveny centrální pomníky – křížky, vč. úpravy okolní zeleně. Opraven byl i pomník Rudoarmějce. Na MŠ Stračov byla opravena čelní (východní) fasáda, natřeny okna a vymalovány vnitřní prostory. Stejně tak byly vymalovány i vnitřní prostory na OU. Byla natřena fasáda stračovského kostela. Byl navržen, vyroben a instalován pomníky obětem I. sv. války ve Stračově a dnes již čeká na odhalení. V obci Klenice byl opraven rozbitý chodník na východní straně rychlostní silnice. Byly opraveny a natřeny vývěsní desky. V současné chvíli je již hotova a vytištěna v nákladu cca 500 ks kniha – Stračov a Klenice ... minulosti a současnosti – , kterou sepsal stračovský rodák Mgr. Karel Dunda a kterou se podařilo až v neuvěřitelně krátké době zkompletovat a vydat. Věřte, že tato kniha je pro Stračov a jeho občany opravdovým pokladem a hlubokou studnicí informací. Byl navržen a schválen znak a vlajka obce Stračov a Klenice a v současné chvíli se dokončuje výroba jak znaku tak i praporu.
Toto není samozřejmě zcela vše. Těch činností a úkolů je mnohem více a já věřím, že budou mít u stračovských a klenických občanů kladný ohlas.
Tímto bych chtěl nejenom organizátorům, ale všem zúčastněním velice poděkovat za opravdu vynikající a obětavou spolupráci, bez níž by nebylo možno tolik práce v tak krátké době nikdy zvládnout. Věřím, že se nám oslavy vydaří, že i to počasí bude vlídné, a že vše přispěje i k budoucímu rozkvětu našich obcí.
M.Klika, zastupitel

Fotogalerie