Akce pro školní rok 2008-2009

MŠ Stračov: Akce pro školní rok 2008-2009

září:
-malování dětí na chodníku na školní zahradě
-schůzka s rodiči
- zahájení plaveckého výcviku v Hořicích
-výlet za zvířátky do přírody

říjen:
-vycházka do podzimní přírody
-soutěž o nejhezčí výtvor přírody
- sběr lesních plodů – žaludy,kaštany,šípky
- plavecký výcviklistopad:
-sluníčkový den- všichni budeme oblečeni do žluté
-drakyáda
-podzimní výstava z výrobků z přírodnin
-maňáskové divadlo
-plavecký výcvik

prosinec:
-setkání s Mikulášem v mateřské škole
-vánoční posezení s dětmi a s rodiči s krátkým
vystoupením


leden:
-zimní hrátky na sněhu
-pohádka z písniček - v mateřské škole
únor:
-soutěž o nejhezčího sněhuláka
-masopustní rej
-setkání se zdravotní sestrou

březen:

-fotografování dětí na tablo
-,,Den Země“ – úklid v přírodě
- divadelní představení

duben:
-sportovní olympiáda
-závod na koloběžkách

- čarodějná slavnost

květen:
-besídka pro maminky
- výlet do přírody
- vystavení tabla předškoláků a ostatních dětí MŠ
-návštěva ZOO ve Dvoře Králové
-
červen:
-zahradní slavnost ke Dni dětí- karneval
-focení dětí -společné foto
-výlet do okolí
- sportovní olympiáda mateřských škol v Nechanicích
-rozloučení s předškoláky – pasování na školáky