22. 2. 2009

Pojďte s námi do MŠ Beruška Stračov

Vybrali jsme několik momentů ze života naší školky v uplynulém roce 2008.

Vybrali jsme několik momentů ze života naší školky v uplynulém roce 2008.

ČARODĚJNICE

Dne 30.dubna se do naší MŠ přišla podívat čarodějnice. Dříve než odletěla na koštěti na ,,slet čarodějnic“, vyfotila se s dětmi v MŠ.

ZOO

Dne 27.5. 2008 jsme jeli do ZOO do Dvora Králové.Děti byly velmi nadšené z exotických zvířat .Zážitek měly z jízdy vláčkem k SAFARI.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

Dne 29.5.2008 jsme jeli s dětmi na sportovní olympiádu do ZŠ do Nechanic.Děti soutěžily v hodu míčkem,v běhu na cíl, ve skoku do písku.
Vojta Jahelka z naší MŠ si přivezl zlatou medaili.

OSLAVY – ČERVENEC 2008

Při příležitosti oslav ,,650 let Stračova“ navštívili naší MŠ hosté.Zavzpomínali si na krásná léta strávená v této budově.Někteří nahlédli do kronik, kde se poznávali. Hosté se nám podepsali do kroniky.Naši MŠ navštívilo přes 200lidí.


PLAVÁNÍ

V novém školní roce od 19.9.2008 do 21.11.2008 jsme jezdili na plavání s autodopravcem p. Striou do plaveckého areálu do Hořic.
Děti se učily překonávat strach z vody,naučily se různé plavecké techniky .
Měly možnost si vyzkoušet mnoho nových pomůcek.Paní instruktorky se dětem
maximálně věnovaly,děti motivovaly různými říkankami a básničkami.Poslední hodinu plavání děti dostaly mokré vysvědčení.Děti byly spokojeny.
Těšíme se na další plavecký kurs v příštím školním roce.


ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Před vánocemi jsme zdobili perníčky.Všechny děti se zapojily,perníčky se jim povedly,měly z nich velikou radost.Ozdobily si i perníkovou chaloupku.

VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Dne 9.12.2008 měly děti v MŠ vánoční besídku s mikulášskou nadílkou.
Děti zazpívaly,zarecitovaly a zatancovaly rodičům prarodičům a ostatním hostům.
Na děti se přišel podívat MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT a přinesl dětem balíčky s dobrotami.
Děti dostaly pod stromeček nové hračky,ze kterých měly radost.Rodiče si s dětmi pohráli.Všichni dohromady jsme strávili hezké předvánoční odpoledne.
Rodiče a hosté dostali občerstvení,které si vychutnali při poslechu vánočních koled a při rozsvícených svíčkách.
Ze společného setkání jsme měli velmi dobrý pocit.


DIVADLO

Dne 16.1.2009 jsme byli v Jiráskově divadle v Novém Bydžově na pohádce
,,Látané příběhy krejčíka Honzy aneb Cesta do Záplatovic“.
Jeli jsme společně s MŠ Petrovice.
Pohádka byla pěkná,herci děti zapojili do děje,děti byly aktivní.Zpívaly,tleskaly a tancovaly.

Fotogalerie