31. 10. 2011

MŠ Beruška Stračov - začal nám nový školní rok

 

             V září jsme se opět sešli v naší  mateřské škole v hojném počtu a zahájili nový školní rok 2011-2012.

 V tomto školním roce naší školku navštěvuje celkem 28 dětí ve věku od 2,5  do 7 let. Nové děti se dobře zadaptovaly ,naučily se sebeobsluze a naučily se hrát v kolektivu. V MŠ pracujeme podle Školního vzdělávacího programu,máme vytvořen třídní vzdělávací program,pracujeme podle tematických bloků a témat. Program je zaměřen  především na estetické,hudební,literárně- dramatické,výtvarné a tělovýchovné činnosti.

 V září a říjnu jsme měli v MŠ tyto akce: 

 

kreslení křídami na chodníku na školní zahradě

výlet do přírody za zvířátky

výroba zvířátek z kaštanů

výroba ,,dýňáčků“ z dýní

výstava ovoce a zeleniny- určování druhů a ochutnávka 

sběr lesních plodů – sestavování různých obrazců

sbírání barevných lístečků – navlékání řetězů

kouzelník v MŠ – děti si odnesly domů balónek,z

kterého jim p. kouzelník vykouzlil zvířátka

divadlo v kulturním domě v Hořicích – pohádka o Africe

 

 V září se děti přihlásily do těchto kroužků:

 

FLÉTNA – pod vedením p. uč.Bc.Karoliny Jiránkové

ANGLICKÝ JAZYK-pod vedením p.Terezy Luňákové

KERAMIKA- pod vedením p. Ľubici Gembalové

 

 Máme naplánované tyto akce :

listopad:

výlet na zámek  KARLOVA KORUNA do Chlumce n.C. ,,Strašidelná cesta zámkem“

drakyáda -pouštění draků ,vyrobených v MŠ, na školní zahradě     

prosinec: 

 

výlet na Hrádek do Nechanic

vystoupení pro Dámský klub ve Stračově- vánoční pásmo

zdobení perníčků

vánoční besídka s mikulášskou nadílkou

7.12. zahajujeme kurz plavání ve sport. areálu v Hořicích

vystoupení v kostele

 

 

O dalších aktivitách v MŠ budeme průběžně informovat.

V MŠ ve Stračově proběhly v posledních čtyřech letech různé rekonstrukce. Na zahradě máme nové prvky na hraní, herny MŠ jsou nově vybaveny.

Děkuji za celou MŠ Obecnímu úřadu ve Stračově za poskytnutí financí mateřské škole a za dobrou spolupráci.

Děkuji p. starostovi Ing. L.Homoláčovi,p.místostarostovi J.Součkovi,p.místostarostce Mgr.P.Luštické,všem zastupitelům,p.účetní J.Tomkové a všem ostatním, kteří se na vylepšení mateřské školy podíleli.

Děti,rodiče a zaměstnanci MŠ jsou velmi spokojeni.  

 

Jiranová Kamila – řed.MŠ.

 

 

Fotogalerie