17. 3. 2014

ÚNOR 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

V únorovém měsíci jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých a s výsledky jejich práce. Děti jsme vedli k tomu, aby se chovaly zdvořile, přistupovaly k druhým lidem bez předsudků, s úctou a vážily si jejich práce. Také jsme dokončili plaveckou výuku v Hořicích.

Exkurse

Téma řemesel a povolání nás zavedlo do čalounické dílny pana Vyčítala. Pan Vyčítal děti seznámil se svým řemeslem a ukázal produkty své práce. Děti měly možnost si vyzkoušet zatloukání hřebíků, které jim šlo opravdu mistrovsky.

Další poznávání nás zavedlo do místního obchůdku. Samotné exkursi předcházela malá zkouška předškoláčků. Jejich úkolem bylo zjistit u paní prodavačky cenu určeného zboží a poté se podělit o svůj poznatek s ostatními kamarády. Všichni předškoláci zadaný úkol splnili na jedničku. Na závěr jsme si prohlédli sortiment, jaký lze v místním obchodě zakoupit. Společně jsme si pak povídali o tom, co jsme viděli a nového se dozvěděli.

   

Pyžamový den

Pyžamový den nám umožnil prožít si celý den ve školce v oblíbeném pyžamku.  Tento den nám pomohl vytvořit si časové představy ve spojení s činnostmi, které v pyžamku děláme. Prostřednictvím nabízeného tématu jsme si s dětmi zahráli na „marody“-  naučili jsme se, jak to chodí v ordinaci pana doktora, v nemocnici a při léčbě na lůžku. Každý si vyzkoušel zavázat ruku či nohu svému kamarádovi, někdo si vyzkoušel obvázat i všechny končetiny. Nechybělo ani upevňování pravidel volání první pomoci a přenášení „zraněného“ kamaráda na stoličce z lidských rukou, které u dětí sklidilo velký úspěch. Den jsme si opravdu prožili bez zbytečného chvatu, v pohodě a nenásilnou formou i naučně.

   

Karneval

V masopustním období nesmí chybět karneval. Děti již ráno přišly do školky v kostýmech a maskách. Po promenádě se každá maska představila a zapózovala před fotoaparátem. Následovaly různé soutěže zaměřené na obratnost, trpělivost, přesnost a pozornost. Největší úspěch u dětí mělo tancování s kamarádem pod tyčí, která se snižovala. A tak ti nejlepší z nás se dokonale proplazili pod nejnižší úrovní. Nechyběl ani karnevalový tanec a mlsání, kterého jsme si mohli dopřát díky rodičům, které dětem přichystali různé dobroty. Takto jsme si i my ve školce krátili dlouhý zimní čas radovánkami a hodováním.

   

Divadlo

Na konci měsíce jsme se vydali společně s MŠ Petrovice do Nového Bydžova na divadelní představení  POVÍDEJME SI DĚTI...aneb Tři muzikály na motivy pohádek Josefa Čapka v podání Míši Novozámské. Představení bylo moc pěkné i díky tomu, že jsme se mohli společně s Míšou zavlnit v rytmu jejich písní. Jako bonus si každý odnesl CD s nahrávkami písní vystupujících.

   

Fotogalerie