10. 4. 2014

BŘEZEN 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

V prvním jarním měsíci jsme děti vedli k uvědomování si změn v přírodě, které jsou spojené s příchodem jara, učili jsme je také znát a pojmenovat. Děti jsme vedli k ochraně životního prostředí a prostřednictvím klíčení semen a setí děti získávaly praktické poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím. Děti mají elementární představu o tom, jak rostliny přispívají ke zkvalitnění životního prostředí.

Co jsme společně prožili…

Začátkem měsíce jsme se vydali na exkursi do dílny na výrobu porcelánu paní Klicperové. Paní Klicperová nám ochotně pověděla pár slov o výrobě porcelánu, ukázala nám praktickou ukázku výroby a seznámila nás s postupem vypalování v peci. Děti si také odnesly na památku porcelánovou vázičku jako vzpomínku na společně strávené chvíle. Děti na oplátku, jako poděkování a pro radost, zazpívaly pár písniček.

 

Tradiční každoroční akce zavedla nejstarší děti do Dámského klubu, kde všem přítomným dámám k Mezinárodnímu dni žen zahráli pohádku „Boudo, budko“ s hudebně pohybovým pásmem o zvířátkách. Všechny dámy jsme obdarovali vyrobenými tulipánky, které jim vykouzlily báječné úsměvy. A to byla zase odměna pro nás ze školky.

  

První jarní den jsme oslavili akcí zvanou Otvírání studánek. Ve školce jsme si vytvořili vlastní „studánku“. Děti se svými rodiči ozdobily různé kameny, kterými představu studánky skvěle dotvořily. Studánku jsme společně s dětmi otevřeli vyrobenými klíči z papíru a kouzelným zaříkáním. Přivítali jsme tak nové období roku, které je svými barvami, zvuky a vůněmi tak krásné a kouzelné. Nyní nám naše studánka zdobí prostory mateřské školy a tu a tam přibude nějaký ten oblázek či kamínek.

  

Měsíc březen se nese ve znamení knihy. Ani my jsme nezůstali pozadu a vydali jsme se do místní knihovny. Přivítala nás paní Kabelková se svými knížkami a milým vyprávěním o chodu knihovny. Během doby strávené ve společnosti paní Kabelkové jsme měli možnost si prohlédnout prostory knihovny a prolistovat několik zajímavých knížek. Některé jsme si i vypůjčili a odnesli do školky na přečtení a načerpání inspirací pro náš život ve školce.

  

Paní Hájková s Kájou nám také do školky přinesla ukázat malé čtyřnohé kamarády a to hned dvakrát - na začátku a na konci měsíce. Měli jsme tak jedinečnou možnost pozorovat a porovnat, jak štěňátka za ten měsíc povyrostla a co vše se naučila. A protože půjdou všechna štěňátka do „světa“, přejeme jim hodné páníčky a krásný „psí“ život…

Fotogalerie