12. 5. 2014

DUBEN 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

Dubnové radovánky

Měsíc duben nás provedl různorodou zvířecí říší. Děti se seznamovaly s domácími zvířaty, zvířaty ve volné přírodě a jejich mláďaty. Na našich vycházkách jsme pozorovali zvířata v blízkém okolí. Oslavili jsme svátky jara a prožili kouzelný čarodějnický týden.  V dubnovém měsíci také proběhl zápis do mateřské školy.

   

Návštěva hospodářství u Bednářů

První aprílový den jsme se vydali na exkursi do hospodářství u Bednářů. Paní Bednářová nás ochotně provedla po celém hospodářství. Děti měly možnost pozorovat domácí a hospodářská zvířata v jejich prostředí. Všímali jsme si jejich stavby těla, jak se pohybují a zvídavými otázkami jsme se od paní Bednářové dověděli i co mají rádi a co jim chutná. Velký zážitek jsme měli z ukázky koníka a malých kůzlátek. Paní Bednářová dětem dovolila nakrmit malá kůzlátka z láhve, což ocenili i naši chlapci, kteří nejvíce obdivovali hospodářské troje. Strávené chvíle u Bednářů byly velice příjemné a už se těšíme na další setkání, při kterém porovnáme, jak mláďátka povyrostla.

 

     

Den otevřených dveří s Jarní tvořivou dílnou

Letošní jarní tvořivou dílnu jsme spojili se Dnem otevřených dveří mateřské školy. Cestu si k nám tak našli rodiče se svými dětmi, které k nám od září nastoupí k předškolnímu vzdělávání. Ve spolupráci se členkami spolku Šikovné ručičky si všichni přítomní z jarní dílny odnesli krásnou jarní a velikonoční výzdobu.

       

Svátky, tradice a lidové zvyky

Během tohoto tématu jsme se věnovali tradičním velikonočním svátkům, povídali jsme si o tom, jak slavíme velikonoční svátky ve svých rodinách se svými nejbližšími. Naše školka se proměnila do jarního kabátku ušitého z dětských prací. Prostřednictvím stračovské velikonoční výstavy, která se realizovala v prostorech školy, jsme s dětmi mohli obdivovat krásu lidové tvořivosti v podobě velikonočních kraslic.

 

Čarodějnický týden

V tradicích jsme pokračovali i ve druhé polovině dubnového měsíce. Čarodějnická školka začala žít kouzly, čarováním a tajemnem. Motivací nám byla pohádka Perníková chaloupka, která nás provázela celým tématem. Téma vyvrcholilo posledního dubna Čarodějnickým rejem. Děti přišly do školky v kostýmech, namalovaly si perníček a ozdobily jím naši perníkovou chaloupku. Po promenádě a focení jsme naší třídní čarodějnici, kterou jsme si vyrobili, vymysleli jméno. A tak naše „Čáryfučka-Fáryfučka“ dostala ještě mošničku se všemi špatnostmi a neduhy naší třídy, aby zmizely z povrchu zemského spolu s ní. Když jsme prošli obcí k čarodějnickému ohništi, zanechali jsme ji tam svému osudu…Na zahradě na nás čekala spousta čarodějnických disciplín, které jsme udatně zdolali. Na závěr si každý našel a odnesl čarovný hadí kamínek, jako vzpomínku na kouzelný den…

         

 

Fotogalerie