10. 6. 2014

KVĚTEN 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

Květnová témata nám umožnila prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Vedli jsme děti k ochraně přírody a všemu živému, co nás obklopuje. Děti získávaly praktické poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím – zaseli jsme hrách a fazole, vysázeli jsme si jahody. Děti tak mohly přímo pozorovat růst a vývoj setby.  Maminkám k jejich svátku děti donesly srdíčkový pozdrav ze školky.

 

Projekt mraveniště

Původně plánovaný týdenní projekt s názvem „Mraveniště“ děti natolik zaujal, že jsme se jím zabývali po dobu tří týdnů. Zažili jsme spoustu legrace při dramatizacích a pohybových hrách, vložili jsme svoji fantazii do výtvarných prací, které nám nyní zdobí prostory školy. Nabídli jsme dětem nové smyslové a didaktické hry z prvků pedagogiky Marie Montessori, které děti soustavně vyhledávají. Pěkné květnové počasí nám také umožnilo přenést spoustu aktivit do přírody, kde jsme pozorovali život mravenců a jejich nekonečnou píli a energii. Zpětnou vazbou od rodičů jsme zjistili, že děti byly tímto projektem natolik nadšené, že některé aktivity přenášely i do svého rodinného prostředí a vtahovaly tak své „lidičky“ do svých zájmů.

Olympiáda mateřských škol

22. května některé děti reprezentovaly naši školu na Olympiádě mateřských škol v Nechanicích. Na klání mateřských škol jsme se svědomitě připravovali, stejně tak jako mravenečkové.  Vyrobili jsme si transparent školy se symbolem probíhajícího projektu „Mraveniště“ s usměvavým Ferdou mravencem. Děti získaly elementární poznatky o barvách olympijských kruhů, o kontinentech naší planety a prostřednictvím knih a encyklopedií si vyhledávaly různé olympijské disciplíny. Ani my jsme nenechali nic náhodě. Procvičovali jsme všechny smysly a části našeho těla. Poctivě jsme trénovali na olympijské disciplíny na školní zahradě – hod míčkem do dáli, skok z místa a běh na 50m. Sice nikdo z našich mravenečků nepřivezl „olympijský kov“, ale radost z pohybu nám byl všem tou největší medailí.

Výlet na Potštejn

Jako odměnu za naši „mravenčí práci“ jsme si dopřáli výlet na Zámek Potštejn, na který jsme jeli společně s Petrovickou mateřskou školou. Na výletě jsme si to všichni báječně užili. Prohlídka zámku byla pojata úžasnými hereckými výkony jednotlivých organizátorů akce s detektivní zápletkou „hledání ztraceného obrazu“. Velký úspěch sklidil i „Pohádkov“, kde jsme objevovali a hádali názvy různých pohádek, ze kterých nás pak zámecká paní důkladně vyzkoušela. Nechyběl ani pohyb na čerstvém vzduchu, kterého jsme si dostatečně užili při plnění úkolů v zámecké zahradě. A protože jsme si objednali krásné počasí, svítilo nám k tomu všemu nejen sluníčko, ale i rozzářené dětské tvářičky.

Fotogalerie