Navýšení kapacity Mateřské školy ve Stračově

V souvislosti s navyšováním kapacity proběhly v době prázdnin úpravy a opravy prostorů mateřské školy.

Bylo vybudováno nové dětské sociální zařízení v 1. patře budovy. Odstranilo se staré obložení stěn v přízemí a do těchto nově opravených prostorů byly pořízeny nové šatny pro děti. Částečně se také vyměnilo osvětlení v celé budově. Dále proběhly opravy prostorů poničených loňskou vodovodních havárií – zázemí pro zaměstnance školy, v celém přízemí byla položena nová podlahová krytina. Ve třídě v 1. patře byly nainstalovány žaluzie a v prostorech bývalé šatny dětí vznikla nová třída, která byla vybavena novým nábytkem, linem a kobercem. Po těchto opravách a úpravách se 1. září 2014 naše mateřská škola stala dvoutřídní mateřskou školou s celkovou kapacitou pro 40 dětí.

Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelům Obce Stračov a Klenice za schválení a realizaci investičního záměru navýšit kapacitu mateřské školy a za pomoc při zajišťování a koordinaci řemeslných prací. Poděkování také patří všem řemeslníkům a firmám, které se na opravách a úpravách podíleli. Další dík patří paní Luštické, Gembalové a Havrdové za pomoc s úklidem prostorů školy. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy za jejich píli a našim příznivcům a přátelům mateřské školy za jejich pomoc a podporu.

Naši "školku" v jejím novém kabátku si můžete přijít prohlédnout dne 8. září v době od 10,00 do 17,00 hodin u příležitosti Dne otevřených dveří.

Těším se na vzájemná setkávání při kulturních a společenských akcí, a také na spolupráci při uskutečňování společných akcí mateřské školy, obce a jejich spolků.

Přeji Vám všem, a zaměstnancům mateřské školy, nespočet osobních a pracovních úspěchů v nadcházejícím školním roce.

Mgr. Monika Králová, ředitelka školy

Fotogalerie