20. 11. 2014

ŘÍJEN 2014 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

ZVÍŘÁTKOVÝ KARNEVAL

Dne 20. října k nám do škokly zavítala paní Dagmar Čermusová s hudebním představením ,,Zvířátkový karneval“. Děj pohádky se odehrával na statku, kde nám formou veselých písniček  a básniček byli postupně představováni jeho  zvířecí obyvatelé i s jejich charaktery. Zvířátka byla vyrobena z různých textilních materiálů samotnou účinkující, která je zároveň textilní výtvarnicí. Jejich jména byla vybrána jednoduše, většinou pomocí rýmu - slepička Pepička- aby si je i  nejmenší diváci  dokázali rychle zapamatovat. Děti byly při představení přímo vtaženy do děje, do kterého mohly aktivně zasahovat.  Zpívaly, tleskaly, pleskaly a různými dalšími způsoby přivolávaly zvířátka do statku. Představení bylo plné známých i neznámých říkánek a písniček. Autorka nenásilným způsobem do repertoáru zařadila i poslech vážné hudby. 

Děti byly po celou dobu plně zaujaty a pohádka se jim  moc líbila. Doufáme, že k nám paní Čermusová zase brzy zavítá s dalším pěkným představenímJ

 

     

DÝŇOVÉ HRÁTKY

Ve čtvrtek 30. října jsme ve školce  uskutečnili společnou akci s rodiči zvanou "Dýňové hrátky". 

Maminky se svými dětmi společně vydlabaly a ozdobily dýně. Jejich fantazie je úžasná, všem se dýničky vydařily. Pro děti potom čekala zkouška odvahy - musely projít společně s maminkou nebo starším sourozencem "strašidelnou chodbou". Na konci cesty je čekalo sladké překvapení a diplom za odvahu. Kouzelné odpoledne jsme si všichni báječně užili - děti mohly společně s maminkami prožít ve školce nejen vyrábění, ale i překonat strach z neznáma...Těšíme se na další společné setkání a děkujeme maminkám za jejich pomoc s občerstvením.

     

Fotogalerie