2. 10. 2018

Zábavné odpoledne v MŠ Stračov - 12.10.2018

Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé naší školky,

celé léto jsme žili budováním nové podoby naší školní zahrady, která vznikla za podpory Nadace ČEZ a Obecního úřadu Stračov. Za tuto podporu velice děkujeme, stejně tak děkujeme partnerům podílejících se na realizaci - firmě SWIETLSKY stavební s.r.o. za vybudování asfaltové cesty, firmě LIGNUMSTAV s.r.o. za dodání a montáž herních prvků a místní firmě ZAHRADNICTVÍ KVĚT s.r.o. za krásnou zeleň s vybudováním pocitových cestiček a zasíťováním hřiště pro míčové hry.

Díky tomuto projektu byly vysázené nové stromy a keře, které budou sloužit nejen pro rozvoj dětí v environmentální oblasti, ale mnohé i jako zastínění hracích ploch a pocitových cestiček. Nová příjezdová asfaltová cesta bude sloužit pro výuku dopravní výchovy a pro rozvoj obratnosti na koloběžkách a odrážedlech. Zasíťované hřiště bude skýtat prostor pro různorodé míčové hry a  nové herní prvky nabídnou dětem další možnost rozvoje hrubé motoriky, relaxace a meditace.

Realizací projektu jsme docílili smysluplného využití prostor zahrady, kde budeme podporovat rozvoj všech oblastí dětské osobnosti.
Dovolte mi touto cestou Vás srdečně pozvat na zábavné odpoledne se slavnostním otevřením školní zahrady, které se uskuteční 12.10.2018 od 16.00 hodin. Děkujeme všem a těšíme se na Vás. 

Mgr. Monika Králová a zaměstnanci MŠ. 

Fotogalerie