30. 1. 2019

Ještě k roku 2018 - foto

Pod pokličkou v naší mateřince

Od podzimu do Vánoc

 

Naučná steska v Hořiněvevsi

Dne 3. 10. jsme vyrazili s našimi předškoláky na naučnou stezku Hoříněveským lesem. Po příjezdu na nás již čekal průvodce s průvodkyní, kteří nám vysvětlili, co nás čeká a nemine. My jsme vyrazili na průzkum do lesa jako první, a za námi pak vyšla Třesovická školka. Prvotní informace od našeho průvodce byla, jak se po celou naši cestu máme chovat v lese, kam můžeme šlapat a kam ne. První zastavení bylo u ptáčků, kteří v lese žijí a léčí stromy, děti byly moc šikovné a poznaly datla obecného a drozda obecného. Další zastávka byla u brouků, zde jsme měli možnost odkrýt pod kůry stromu obrázky s brouky, kteří v tomto lese žijí. Vyběhli jsme si docela prudký kopec a na jeho vrcholu nás čekalo zastavení s poznáváním stromů listnatých a jehličnatých. Pod dubem obecným, který na zimu neopadá, jen mu listy uschnou a na jaře opadají, jsme měli za úkol najít - jeden plod dubu, jeden žlutý list a jeden zelený. Vše jsme s přehledem splnili a pokračovali dále. Čekala na nás zvonkohra, kterou si všichni vyzkoušeli. Po překonání rokliny jsme putovali dále. Našli jsme velkou díru ve stromu, když nám řekl pan průvodce, že si ji zde vytvořily divoké vosy, raději jsme ji hned opustili. Krásná zastávka byla v podobě zastavení s obojživelníky. Byla tu vyrobená lávka přes místní močálek, ale v tuto dobu zde již voda nebyla a proto jsme bohužel žádného obojživelníka neviděli, snad příště budeme mít více štěstí. Ale štěstí se na nás přeci jen usmálo v podobě dvou krásných srnek, které jsme zahlédli při našem putování. Po cca 2 kilometrech jsme stáli u poslední cedule s nápisem - zastavení s prosbou lesa. Vyfoukaní a plní dojmů jsme nastoupili do autobusu a těšili na oběd do naší školky. Rodiče vezměte své děti a jeďte se podívat na krásy lesa a přírody kolem nás. V.M.

Halloween ve školce

Dne 2. 11. děti ráno na schodech přivítali světýlka a strašidýlka. Paní Čelišová nám ráno zapůjčila barvy na obličej a červený sprej na vlasy. Po namalování všech dětí i mé maličkosti jsme měli strašidelnou diskotéku a dopoledne ve stylu halloweenu mohlo začít. Zahřáli jsme se diskotékou a promenádou v různých kostýmech. Po svačině jsme si povídali, jak slavíme "dušičky" a co je to halloween. Po výrobě dušiček a lucerniček  jsme šli na procházku na místní hřbitov. Zde jsme s dětmi zapálili naši jednu lucerničku a zavzpomínali na ty, co tu už s námi nejsou. V.M.

Podzimáček ve školce

Ve čtvrtek 29. listopadu nás svou návštěvou překvapil a potěšil skřítek Podzimáček. S dětmi si zazpíval písně o podzimu a formou skupinové práce prověřil jejich znalosti o tomto ročním období. Děti třídily ovoce a zeleninu na obrázcích, pojmenovávaly jednotlivé druhy, přiřazovaly obrázky k ročním obdobím, sestavovaly z barevných víček listy. Ze splnění všech úkolů na jedničku děti dostaly od Podzimáčka pamlsek. I.R..

Advent

Poslední měsíc v roce patřil kouzelnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Barbory a Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly motivačně sjednoceny a vedly k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro dámy z Dámského klubu a ke společnému radostnému prožívání vánočního času.

První adventní neděli jsme ve spolupráci se spolkem Šikovné ručičky uspořádali tradiční adventní dílnu. Mezi vyráběním měly děti možnost zhlédnout divadelní pohádku. Závěrem adventní dílny bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na návsi obce Stračov.

S rodiči a občany obce Stračova a Klenice jsme se sešli v pátek 21.12. v kostele sv. Jakuba při vánočním koncertu, kde děti se Stračovskými hězdičkami předvedly své recitační, taneční, pohybové a hudební pásmo o narození Ježíška. Dárečky, které jsme pod stromečkem objevili, jsme vzápětí důkladně prozkoumali. Nezapomněli jsme ani na děvčata z Dámského klubu, které jsme potěšili hudebně pohybovým vánočně laděným pásmem a přáníčkem. M.K.

Fotogalerie