Informace o vyhodnocení soutěží VESNICE ROKU

Informace o vyhodnocení soutěží

 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zname-finalisty-souteze-Vesnice-roku-2015

STRACOVznak

 Ing. et Ing. Luděk Homoláč, starosta obce Stračov

starosta@stracov.cz, tel. 721 384 220

logo_vesniceroku

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2015

 

Jak to bylo před rokem 2015: 

       Cena hejtmana Královéhradeckého kraje udělena obci Stračov

       v soutěži Vesnice roku 2014

 

       Cena hejtmana Královéhradeckého kraje udělena obci Stračov

       v soutěži Vesnice roku 2013

 

  http://www.smocr.cz/data/fileBank/83f1d240-a634-4d4c-895e-17c51c2e05dd.jpg Finalista soutěže pořádané svazem měst a obcí ČR,

                konané pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana

 

logo_smscr

        Cena naděje pro živý venkov - 1. místo  v ČR udělena obci Stračov

        v soutěži Vesnice roku 2011

Klip na YouTube - Stračov - Vesnice roku 2015

https://www.youtube.com/watch?v=By70F8g73e0

https://www.youtube.com/watch?v=RteF2tEXJIw