Návštěva z Francie v regionu Hradecký venkov

Návštěva z Francie v regionu Hradecký venkov

Ve středu 5. 8. 2015 navštívili Francouzi partnerskou obec Stra-

čov. Návštěvníky přivítal Ing. Luděk Homoláč, starosta obce

Stračov, který se dlouhodobě podílí na činnosti MAS a zároveň

v letošním roce přivedl Stračov k vítězství v soutěži Vesnice

roku Královéhradeckého kraje 2015. Tento titul získala obec

právě za dlouhodobý komplexní rozvoj, spolupráci s regionál-

ními partnery a za dlouhodobou vizi při rozvoji obce. Stračovští

si pro hosty připravili prohlídku obce, vystoupení Stračovských

hvězdiček, koncert v kostele sv. Jakuba, prohlídku naučné ze-

mědělské stezky, turnaj v minigolfu a ochutnávku regionálních

potravin.


www.mashradeckyvenkov.cz
www.hradeckyvenkov.cz

Přílohy

Fotogalerie