21. 9. 2010

POZOR na krádeže !!!

Vzhledem ke zvýšené intenzitě trestné činnosti krádeží na seniorech, přijala i naše Preventivně informační skupina Hradec Králové Policie České republiky opatření. Naším cílem je informování obyvatel obcí prostřednictvím jejich zastupitelů o dané trestné činnosti. V příloze jsou připojeny články zhotovené naším pracovištěm k dané problematice, které byly zveřejněny na internetu (www.policie.cz).

 Vzhledem ke zvýšené intenzitě trestné činnosti krádeží na seniorech, přijala i naše Preventivně informační skupina Hradec Králové Policie České republiky opatření. Naším cílem je informování obyvatel obcí prostřednictvím jejich zastupitelů o dané trestné činnosti. V příloze jsou připojeny články zhotovené naším pracovištěm k dané problematice, které byly zveřejněny na internetu (www.policie.cz).

Tímto Vás tedy chceme informovat o dané trestné činnosti (informace možno neomezeně čerpat z přiložených článků). V příloze je dále přiložen text s doporučujícími radami seniorům. Dále žádáme o zvýšení pozornosti občanů při výskytu cizích osob v okolí bydliště, či zaznamenání čehokoliv podezřelého u bydliště seniorů.

 Policie České republiky přijala i jiná opatření směřující k dopadení pachatele či nalezení odcizených věcí.
Děkujeme za spolupráci a informování občanů.(forma sdělení je různorodá,místní rozhlas, nástěnky, místní tisk,  elektronickou poštou,  nebo například osobně při různých společenských akcích, návštěvách apod.)
V případě dotazů kontaktujte naši skupinu nebo místně příslušné obvodní oddělení.
V případě vyrozumění Policie ČR při zjištění podezřelých událostí využít linku tísňového volání 158.
Naše skupina rovněž nabízí možnost provedení přednášky s preventivními informacemi na dané téma. Vhodná jsou různá setkání seniorů, srazy klubů důchodců nebo přímo svolaná akce jen za účelem besedy. V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle, elektronickou poštou, dopisem nebo osobně.
Zde jsou uvedeny hypertextové odkazy na dané články zveřejněné na www.policie.cz, tyto jsou již zobrazené rovněž připojeny v příloze.
 
S pozdravem
nprap. Jan Čížkovský
vrchní inspektor
 
Tel.:    974 526 209
 
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Kancelář ředitele Krajského ředitelství
Preventivně informační oddělení
Preventivně informační skupina Hradec Králové
 
Mrštíkova 541
500 09 Hradec Králové

Přílohy

Nebezpečný věk  [doc, 45 KB]