Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Černůtky

Vyvěšeno: 21. 12. 2023 - 31. 12. 2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Černůtky, včetně ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách.

 

Na úřední desce vyvěšeno od 21.12.2023

Přílohy