Rybářský spolek

Změna názvu k 1.1.2018:   Sdružení rybářů  na  Rybářský spolek

ičo.: 22864253

Tel.: 731238407

Email.: rybaristracov@post.cz

Členové k 1.1.2018

Michal Bulíček – předseda

Ondřej Kulhánek – Hospodář

Břetislav Hnízdil – předseda kontrolní komise

Aleš Čihák

Lukáš Kukla

Lukáš Liman

Jakub Ruml

Kryštof Hlavatý

 

Stanovy:

http://www.stracov.cz/data/news/docs/903/423_stanovy.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 10.6.2011 se konala první ustanovující schůze Sdružení rybářů Stračov .Zakládající členové jsou B.Hnízdil,V.Šolc,A.Čihák,F.Homoláč,M.Červený.Na této schůzi byl zvolen výbor (předseda Hnízdil,hospodář Šolc a pokladník Čihák ), do 3 členné revizní komise byl zvolen Homoláč,Červený a  1člen ze zastupitelstva OÚ Stračov .Sdružení bylo zaregistrováno včetně stanov u MV ČR  dne 18.6.2010 .

Zastupitelstvo Obce Stračov schválilo v únoru 2011 žádost Sdružení rybářů Stračov o správcovství rybníka „V parku„/2520m2/ a podporu činnosti sdružení.

Na schůzi rybářů konané 21.11.2010 byla dohodnuta náplň činnosti sdružení na další dva roky – vytvoření domácího řádu,údržba okolí rybníka,vypuštění a vyčištění rybníka,oprava výpusti,zpevnění břehů,nákup rybí násady a akce pro děti /rybářské závody /.

První akce se konala v březnu 2011.Prořezali jsme stromy nad vodní hladinou.Tyčovinu z prořezávky jsme použili na zpevnění hráze,která byla ve špatném stavu.Je potěšující,že všechna tyčovina zakořenila a vyrašila.Dále probíhá údržba okolo rybníka/sečení trávy/.Máme připraveno dřevo na lavičky.

V sobotu 22.10.2011 proběhlo vypuštění a výlov rybníka.S vypouštěním bylo mnoho starostí,ale nakonec se všechno zvládlo snad dobře,což mohli posoudit všichni návštěvníci výlovu/viz.foto/.Největší problém představoval sklon dna rybníku.Při posledním odbahnění bylo dno uděláno rovně a né se sklone ke stavidlu,což zavinilo problémy s výškou vody.Museli jsme to řešit loďkou a vysbíráním velkých ryb podběrákem z bahna,síť nebylo možno použít.Jsme rádi,že akce byla hojně navštívena.Myslíme si,že jsme předvedli všem co nám fandí i kritikům,že spolek rybářů má snahu plnit své předsevzetí a záměry okolo rybníka.Vyloveno bylo 5 kaprů/největší 72cm>8kg/,3 štiky/kolem45cm/,12línů,1velký okoun,180 karasů okolo 1/2kg.Návštěvníkům bylo zdarma rozdáno 25 ks velkých karasů a zbytek 155 i s kulturní rybou byl dán do hasičské nádrže na přezimování.Během dne bylo připraveno i občerstvení,chtěl bych poděkovat  p.Kamile Bednářové a p.Pelčarskému st. kteří se tomu věnovali.Za pomoc chci poděkovat i R.Součkovi,M.Munzarovi ml., J.Jírovi,Z.Havrdovi a zastupitelům obce za podporu.

V pátek 21.10.2011 zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí hasičské nádrže na přezimování vylovených ryb.Z jara po napuštění rybníka „V parku“se kapři,štiky,líni do něj vrátí k zarybnění a k tomu bude zakoupena nová rybí násada.S obcí je dále dohodnuto,že se na hasičské nádrži  do jara nesmí chytat.Proto bych chtěl občany Stračova požádat o  pochopení a spolupráci při dodržování tohoto zákazu.Po vylovení/na jaře/ rybí násady z hasičské nádrže bude znovu umožněno všem/ze Stračova/ kdo mají zájem na této nádrži chytat.Ponecháme v nádrži velké karasy a bylo přidáno asi 15ks malých okounů.Myslím,že pro děti to bude vítaná možnost k rybaření a zábavě.

K přijímání nových členů přistoupíme,až bude rybník zarybněn a budeme mít stanovený domácí řád.Kdo o to bude stát,může pomoc při obnově i během roku.Při tom se projeví,kdo má zájem něco tvořit ne jenom chytat.V roce 2012 se stejně nebude chytat,teprve až násada povyroste>>nejdříve v roce 2013 a to za stanovených podmínek.

S obecním úřadem se snažíme vytvořit projekt na revitalizaci parku, s ním i  související vodní a ostatní plochy.Uvidíme,zda se nám něco podaří přes operační fondy Min.životního prostředí vytvořit.Jak každý ví,je to o penězích.