Dotace pro TJ Stračov

Národní sportovní agentura poskytla dotaci pro TJ Stračov z.s. na rok 2024 ve výši 16 560 Kč. 
Jedná se o výzvu s názvem "Můj klub 2024". Peníze jsou určeny na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let.