TJ Sokol Stračov

Základní popis TJ Sokol Stračov

Od roku 1990 se začalo několik nadšenců scházet v tělocvičně stračovské MŠ a od roku 1993 již pod registrovanou hlavičkou TJ STRAČOV. V dnešní době máme zaregistrováno 61 členů. Ti se scházejí nejen při pravidelném cvičení. Naše organizace pod vedením Danuše Šolcové pořádá i ostatní sportovní a kulturní akce pro obyvatele obce.


VÝBOR:

Předseda: Danuše Šolcová

Tajemník: Mgr. Hana Klicperová

Hospodář: Marcela Bousová

Členové: Hana Křovinová, Danuše Šprachtová, Kristýna Šolcová, MarcelaHlavatá, Petra Limanová


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Vybírají se 1 x do roka a zahrnují i pojištění proti úrazu.

Aktivní člen - dospělí ( od 18 let ) - 150 Kč
Aktivní člen - děti - 70 Kč
Pasivní člen - dospělí ( od 18 let ) - 50 Kč
Pasivní člen - děti - 30 Kč

Aktivní člen - navštěvuje pravidelná cvičení
Pasivní člen - účastní se ostatních akcí