TJ Stračov z.s.

Od roku 1990 se začalo několik nadšenců scházet v tělocvičně v budově mateřské školky. V srpnu roku 1993 již byla naše organizace oficiálně zaregistrována pod hlavičkou TJ STRAČOV. 

Roku 2017 při výroční členské schůzi byly provedeny změny ve výboru na popud Danuše Šolcové - zakladatelky organizace. Účastníci schůze odsouhlasili změnu názvu spolku z TJ SOKOL na TJ Stračov z.s. Jsme dlouhodobě součástí České unie sportu. V současné době máme přihlášeno více než 100 členů.  

Aktivní členové se scházejí na pravidelném cvičení. Cvičení pro děti je podporováno z dotace Můj klub. Další oblastí činnosti je organizování sportovních a kulturních akcí pro širokou veřejnost. 

 

Předseda: Marcela Bousová

Pokladník: Jolana Gukkertová

Členové výboru: Marcela Bousová, Jolana Gukkertová, Hana Klicperová, Marcela Hlavatá, Danuše Charvátová, Maruška Kulhánková, Tereza Kuklová, Kristýna Balážová, Zita Křovinová

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Vybírají se 1 x do roka a zahrnují i pojištění proti úrazu.

Aktivní člen - 100 Kč (navštěvuje pravidelná cvičení)

Pasivní člen - 50 Kč (účastní se ostatních akcí)