Rozpočty a účetní závěrky

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou zde zveřejňovány dokumenty v elektronické podobě, do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu, tzn. na adrese Stračov 2.